Bingo loto - Mängujuhend

Bingo loto mängujuhend

Bingo loto on põnevust pakkuv lotomäng, sest:
* võidunumbrite loosimine toimub kolmapäeviti telesaate käigus;
* peavõidu suuruseks on alati vähemalt 200 000 eurot;
* loosimine jätkub senikaua, kui vähemalt üks mängija on mänguväljal kõik ruudud täis saanud ning on selgunud täismängu võitja.
Bingo loto piletil on 25 ruuduga mänguväli , mis on täidetud arvuti poolt juhuslikult valitud numbritega vahemikus 1–75.
Mänguvälja ruudustikul on viis tulpa. Esimeses (B) tulbas on alati numbrid (suvalises järjekorras) vahemikus 1–15, teises (I) tulbas on numbrid vahemikus 16–30, kolmandas (N) tulbas on numbrid vahemikus 31–45, neljandas (G) tulbas on numbrid vahemikus 46–60 ja viiendas (O) tulbas on numbrid vahemikus 61–75.

Kuidas mängida?
Kui soovid ise otsustada, milliste numbritega mängid, tuleb pilet osta Eesti Loto kodulehel. Lisaks numbrite valikule on internetis võimalik osta pilet kuni kümnele järjestikusele loosimisele.
Lemmikpilet on mängija poolt mängukeskkonnas salvestatud pilet.

Ostes Bingo loto pileti müügipunktist, pead otsustama vaid seda, mitme mänguväljaga mängid. Pileti saad osta vaid eelolevaks loosimiseks ehk üheks loosimiseks korraga.

Ühe mänguväljaga pileti hind on 2 eurot, kahe mänguväljaga pilet maksab 4 eurot ja kümne mänguväljaga pileti maksab 20 eurot.

Loosimine

Loosimine toimub igal kolmapäeva õhtul ja kantakse üle TV3-s algusega kell 20:00.

Loosimine toimub viies mänguosas:
1. Keskruudumäng: selle mängu võitjad on need, kelle esimene loositud number vahemikus 31-45 (s.o N pall) on mängukombinatsiooni keskmine number.
2. Nurkademäng: loositakse 33 numbrit ja selle mängu võitjad on need mängijad, kes said täis 4 nurgaruutu.
3. Diagonaalidemäng: loositakse järgmised 5 numbrit ja selle mängu võitjateks on mängijad, kes said 38 numbri loosimise käigus täis ruudustiku mõlemad diagonaalid.
4. Täismäng: selles mänguosas võidavad need, kes said täis kõik ruudud ehk täismängu.
5. Üks-puudu-mäng: selle mängu võitjad on need, kellel jääb peale täismängu / jackpot’i välja loosimist ruudustikus puudu üks ruut.

Loosimine kestab alati seni, kuni vähemalt ühel mängijal on täis kõik ruudud. Kui keegi mängijatest saab kõik ruudud täis jackpot’i numbrite loosimise jooksul, on ta võitnud lisaks täismängu summale ka jackpot’i!
Jackpot’i võitmisele järgnenud loosimisel on selleks alati 41. loositud number.
Juhul kui jackpot’i võitjat loosimisel ei selgu, kantakse jackpot’i võidufond üle järgmise nädala jackpot’i võidufondi ja jackpot’i number liigub ühe võrra edasi, st järgmisel loosimisel on jackpot’i võimalik võita esimese 42 loositava numbri jooksul.
Niimoodi toimitakse nädalast nädalasse, kuniks jackpot omaniku(d) leiab.

Võidufondi suurus sõltub piletite müügist ning see moodustab 50% müügist. Võidufondist läheb 20% reservfondi, millest makstakse välja keskruudumängu ja üks-puudu-mängu ning stuudiomängu võidud. Keskruudumängu ja üks-puudu-mängu võidusummad on fikseeritud ja võitjate arvust ei sõltu. Keskruudumängu võidusumma on 2 eurot ja üks-puudu-mängu võidusumma on 200 eurot.

Ülejäänud 80% võidufondist jaguneb nelja võidutasandi vahel järgmiselt: nurkademängule 42,5%, diagonaalidemängule 9,125%, täismängule 12,125% ja jackpot’i võidufondi läheb 36,25%. Nende võidutasandite võidusumma suurus sõltub sellest, kui palju võitjaid on konkreetses mänguosas. Kuna arvuti säilitab kõik antud loosimiseks müüdud numbrikombinatsioonid, saab teleekraani vahendusel vahetult jälgida, kui suur summa läheb igas mänguosas sel korral jagamisele ja kui palju on võitjaid.
Põnev, kas pole?

Kas võitsid?
Bingo loto loosimisel on koguni seitse võimalust võita:
* keskruudumängus;
* nurkademängus;
* diagonaalidemängus;
* täismängus;
* üks-puudu-mängus;
* võites täismängule lisaks veel ka jackpot’i;
* osaledes stuudiomängus, kus on samuti rahalised võidud.
Seda, kas oled võitnud ja kui suur on võidusumma, saad teada, jälgides loosimise telesaadet või kontrollides oma piletit müügipunktis. Kui tegu on võidupiletiga, annab terminal sellest märku vastava heliga.
Võidusumma suurust saad kontrollida lototerminalist väljastatud võidumaksetähikult.
Eesti Loto lotovõidud on tulumaksuvabad.
Võidusummad kuni 35 eurot saate kätte igast lotomüügipunktist. Võimalusel teeb lotomüüja võidumakseid ka vahemikus 35–650 eurot. Suuremate võitude vormistamiseks tuleb pöörduda tööpäeviti kella 10.00–16.30 AS Eesti Loto kontorisse (Hallivanamehe 4, Tallinn) või vormistada võit elektroonselt digiallkirjastatud avalduse alusel.
Võitu on võimalik vormistada 90 päeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast.
Internetist või mobiiltelefoni vahendusel ostetud lotopileti võit suuruses kuni 2000 eurot makstakse Eesti Loto veebikonto registreerimisel näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast. 2000-st eurost suuremad võidud tuleb vormistada eraldi kas elektroonselt digiallkirjastatud avalduse alusel või Eesti Loto kontoris. Eesti Lotosse võitu vormistama tulles võta kaasa isikut tõendav dokument ja arvelduskonto number.
Lisainfot saad telefonil 650 20 30.

Bingo loto Stuudiomängu reeglid

Käesolevad reeglid kirjeldavad Bingo loto Stuudiomängus (edaspidi stuudiomäng) osalemise tingimusi, stuudiomängu käiku ning võitude väljamaksmisega seotud korda. Korraga salvestatakse tavapäraselt neli stuudiomängu. Eesti Loto AS (edaspidi Eesti Loto) jätab endale võimaluse vajadusel salvestada korraga ka vähem või rohkem stuudiomänge.

1.    Stuudiomängus osalemise tingimused
1.1.    Stuudiomängus osalemise eelduseks on Bingo loto TV-märkidega pilet. Eesti Loto infosüsteem märgistab juhuslikkuse alusel TV-märkidega reedel, laupäeval ja pühapäeval müüdud 250 vähemalt kahe mänguväljaga Bingo loto piletit (edaspidi pilet).

1.2.    TV-märgiga pileti omanikul tuleb registreeruda piletil näidatud Eesti Loto klienditeeninduse (edaspidi klienditeenindus) telefonil või e-posti aadressil kuni piletiostule järgneva esmaspäeva kella 14.00-ni, teatades oma nime, telefoninumbri, piletinumbri ning isikukoodi. Mängija saab korraga registreeruda mitme TV-märgiga pileti alusel.

1.3.    Igal esmaspäeval kell 14.30 toimub sõltumatu vaatleja juuresolekul stuudiomängu registreerunud mängijate vahel loosimine, mille tulemusel selgitatakse välja 10 stuudiomängu kandidaati (edaspidi kandidaat). Loosimisel kasutatakse tarkvaralist juhuslike arvude generaatorit ja loosimistulemused protokollitakse.

1.4.    Vastavalt väljaloosimise järjekorrale võtab Eesti Loto loosimise päeval kandidaatidega ühendust ajavahemikus kell 15–21.00, et selgitada välja kahe kandidaadi valmisolek stuudiomängus osaleda. Neljandal kandidaatide loosimise nädalal võib Eesti Loto vajadusel kutsuda salvestusele 1–4 kaptenit. Kui stuudiomängu loositud kandidaadiga ei saada loosimise päeval ühendust, kantakse protokolli vastav märge ning Eesti Loto võtab järgmisel päeval ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga.

1.5.    Kui ühel loosimisnädalal osutub mõlemaks väljaloositud kandidaadiks sama mängija, on tal õigus osaleda salvestusel ühe võistkonna kaptenina ning saada kompensatsiooniks 35 eurot. Teise kandidaadi väljaselgitamiseks võtab Eesti Loto ühendust sama loosimisnädala järgmise väljaloositud kandidaadiga.

1.6.    Kui stuudiomängu kutsutud kandidaat ei soovi või ei saa stuudiomängus osaleda või asendusmängijat määrata, on kandidaat võitnud 35 eurot ning Eesti Loto võtab ühendust järjekorras järgmise kandidaadiga, kuni vajalik hulk kapteneid on välja selgitatud.

1.7.    Salvestusel osalemist kinnitanud kandidaat (edaspidi kapten) kantakse stuudiomängu koondprotokolli ning talle teatatakse stuudiomängu salvestuse toimumise aeg (kuupäev, kellaeg) ja koht ning täpsustatakse arvelduskonto number, kuhu stuudiomängu võit kanda.

1.8.    Kui kaptenil ei ole võimalik salvestusel osaleda, võib kapten määrata end esindama vähemalt 16-aastase asendusmängija, registreerides asendusmängija klienditeeninduses hiljemalt salvestusele eelneva kolmapäeva kella 14.00-ks ning teatades asendusmängija nime, isikukoodi ja telefoninumbri.

1.9.    Juba registreeritud asendusmängija loobumisel on kaptenil võimalik määrata uus asendusmängija või kinnitada enda stuudiomängus osalemine kuni salvestusele eelneva kolmapäeva kella 14.00-ni. Asendusmängija hilisemal loobumisel kaotab kapten võidusumma 35 eurot, õiguse stuudiomängus osaleda ning uut asendusmängijat määrata. Sellisel juhul võtab Eesti Loto ühendust kapteniga sama nädala stuudiomängu kandidaatide nimekirjast järgmise kandidaadiga.

1.10.    Kapten moodustab oma võistkonna, kuhu lisaks talle kuulub veel kolm tema poolt vabalt valitud, salvestuse päevaks vähemalt 16-aastast kaasmängijat. Võistkonna kõik liikmed on kohustatud stuudios kohal olema kuni salvestuspäeva lõpuni. 

2.    Kaptenite registreerimine ning saadetesse jagunemine
2.1.    Salvestuspäev algab määratud kohas ja kellaajal kaptenite registreerimisega, mille eelduseks on kogu võistkonna kohalolek registreerimise hetkel. Kui registreerimise käigus ilmneb vähemalt üks allnimetatud asjaoludest, võistkond diskvalifitseeritakse:
2.1.1.    Võistkond või tema liige hilineb.
2.1.2.    Võistkonnas on vähem kui neli liiget.
2.1.3.    Võistkonna liige ei ole salvestuse päevaks vähemalt 16-aastane.
2.1.4.    Võistkonna liikmel puudub isikuttõendav dokument.
2.1.5.    Asendusmängija pole eelnevalt kehtestatud ajaks registreeritud.
2.1.6.    Eesti Loto komisjon võib oma otsusega võistkonna diskvalifitseerida mistahes muul mõjuval, ülal mitteloetletud põhjusel.
Diskvalifitseeritud kapten koos võistkonnaga kaotab õiguse salvestusel osaleda ja osalemishüvitist saada.

2.2.    Salvestusele registreerunud kaptenid (koos oma võistkondadega) jagunevad võistluspaaridesse vastavalt stuudiomängu koondprotokolli kandmise järjekorrale. Kui salvestusel on kohal paaritu arv võistkondi ning ükski kapten ei soovi vabatahtlikult salvestusel osalemisest loobuda, selgitatakse loosi teel välja üks kapten koos võistkonnaga, kes ei saa antud salvestusel osaleda. Nii vabatahtlikult kui ka loosi tahtel loobumise korral on kaptenil õigus saada osalemishüvitisena 140 eurot ning talle on tagatud õigus osaleda järgmisel salvestusel.

3.    Stuudiomängu käik
Stuudiomäng koosneb tavamängust ning lõpumängust ning põhineb kõige populaarsemate vastuste äraarvamisel, mis selgitatakse välja enne salvestust, küsitledes selleks kuni sadat juhuslikku vastajat. Tavamängus osaleb kaks võistkonda, igas võistkonnas on kapten ja kolm kaasmängijat.

3.1.    Tavamäng
3.1.1.    Esimene küsimus. Esimesel küsimusel on alati 6 vastust. Õige vastus annab nii palju punkte, kui mitu küsimusele vastanud inimest on seda vastust pakkunud.
Mõlema võistkonna kaptenid tulevad saatejuhi juurde ja saatejuht esitab esimese küsimuse. Kaptenid vajutavad esimese küsimuse esitamise järel vastamise nuppu ja kiirem saab õiguse vastata. Saatejuht kontrollib vastuse õigsust:
a)   Kui kiiremini nuppu vajutanud kapteni vastus on kõige populaarsem, alustab mängu tema võistkond.
b)  Kui kiiremini nuppu vajutanud kapteni vastus pole kõige populaarsem, saab vastamisõiguse vastasvõistkonna kapten.
c)  Kui teisena vastava kapteni vastus on populaarsem, hakkab seda küsimust edasi lahendama teisena vastanud kapteni võistkond.
d)  Kui kumbki kapten ei vasta või kui vastusevariandid ei sobi, esitatakse küsimus võistkondade järgmistele liikmetele, alustades vastamist alustanud võistkonnast.

Mängija vastamise ajalimiidiks on 5 sekundit. Aja lõppemisest annab märku helisignaal. Saatejuht otsustab, kas vastus mahtus etteantud aega või mitte. Kui vastust ei antud või see ei mahtunud etteantud ajalimiiti, annab saatejuht vastamisõiguse sama võistkonna järgmisele mängijale.
Kui kõik võistkonnaliikmed on saanud ühe korra vastata ja mängulaual on veel avamata vastuseid, algab ring võistkonna kaptenist uuesti. Saatejuht on ühe võistkonna juures seni, kuni kõik vastused on leitud või kui võistkond on pakkunud kolm vastust, mis ei kajastu tablool.
Kui võistkond on pakkunud kolm korda valet vastust, saab vastamisõiguse vastasvõistkond. Kui vastasvõistkond annab vastuse, mis on ka tablool, saavad nad endale selle küsimuse kõikide avatud vastuste punktid. Kui vastust tablool ei leidu, saab olemasolevad punktid esimesena vastanud võistkond.

3.1.2  Teine küsimus. Teisel küsimusel on 5 või 6 vastust. Küsimuse vastuste punktid korrutatakse kahega.
Saatejuhi juurde tulevad võistkondade järjekorras teised mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt esimese küsimuse vastamisega.
Lisaks teise küsimusega kogutud punktidele võidab teise küsimuse võitnud võistkond 100 euro väärtuses Eesti Loto kiirloterii pileteid.
3.1.3  Kolmas küsimus. Kolmandal küsimusel on 4 või 5 vastust. Küsimuse vastuste punktid korrutatakse kolmega. Saatejuhi juurde tulevad võistkondade järjekorras kolmandad mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt eelmistele küsimustele.
3.1.4  Neljas küsimus. Neljandal küsimusel on 3 või 4 vastust. Küsimuste vastuste punktid korrutatakse neljaga. Saatejuhi juurde tulevad võistkondade järjekorras neljandad mängijad ja vastamise protsess kordub sarnaselt eelmiste küsimustega.

3.1.5 Tavamängus enim punkte kogunud võistkond on tavamängu võitjaks ning pääseb lõpumängu. Viigi korral küsitakse kaptenitelt lisaküsimus sarnaselt neljandale küsimusele. Lisaküsimuse õigesti vastanud võistkond võidab tavamängu ning pääseb edasi lõpumängu. Lisaküsimuse eest punkte ei saa. Tavamängu võitnud võistkonna võidusummaks on tavamänguga kogutud punktide kahekordne summa, kuid mitte vähem kui 400 eurot. Teisele kohale jääva võistkonna lõplikuks võidusummaks on tavamängus kogutud punktide kahekordne summa, kuid mitte vähem kui 200 eurot. Tavamängu võidusummadele lisandub osalemishüvitis 140 eurot.

3.2.    Lõpumäng
3.2.1.    Tavamängu võitnud võistkonna kapten valib oma võistkonnast kaks mängijat, kes osalevad lõpumängus. Üks lõpumängus osalev mängija lahkub stuudiost, et ei kuuleks esimesena lõpumängus vastava mängija vastuseid.
3.2.2.    Kapteni poolt raharattalt keerutatud rahasumma lisandub tavamängu võidule vaid juhul, kui võistkond kogub lõpumängus vähemalt 200 punkti. Raharatas peab tegema vähemalt ühe täispöörde. Kui ka kolmandal katsel ei tõmba kapten raharattaga vähemalt ühte täispööret, on lõpumängu võimalikuks võidusummaks minimaalne raharattal olev summa ehk 1000 eurot.
3.2.3.    Raharatta summad:
1. 3000 €
2. 2000 €
3. 5000 €
4. 2000 €
5. 3000 €
6. 1000 €
7. 10 000 €
8. 1000 €
9. 3000 €
10. 2000 €
11. 5000 €
12. 2000 €
13. 3000 €
14. 1000 €
15. 10 000 €
16. 1000 €
3.2.4.    Lõpumängus esitab saatejuht esimesena vastavale mängijale viis küsimust. Mängijal on vastamiseks aega 20 sekundit. Mängija vastab, olles seljaga tabloo poole. Mängija võib jätta küsimusele vastamise vahele ja paluda järgmist küsimust. Vastamata jäänud küsimustele saab mängija uuesti vastata juhul, kui selleks on veel aega. Kui lõpumängu esimese vastaja aeg on läbi, kõlab vastav helisignaal.
3.2.5.    Stuudiosse kutsutakse teine vastaja, kes vastab samale viiele küsimusele, seistes seljaga tabloo poole. Teine vastaja peab andma küsimustele esimese vastajaga võrreldes erineva, kuid sobiva vastuse. Helisignaal annab teada, kui sama vastust on juba pakutud ja mängija peab pakkuma uue vastuse. Mängija võib jätta küsimusele vastamise vahele ja võtta järgmise küsimuse. Vastamata küsimuste juurde saab mängija tagasi tulla siis, kui selleks on veel aega. Teise vastaja ajalimiidiks on 25 sekundit.

4.    Võidud
4.1.    Kõik rahasummad (sh osalemishüvitis 140 eurot) kantakse üle Võidusumma väljamaksmise avaldusel (edaspidi avaldus) näidatud arvelduskontole 30 päeva jooksul peale salvestuse toimumist. Ülekande aluseks on korrektselt täidetud ja allkirjastatud avaldus, mis on jõudnud Eesti Lotosse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates saate salvestamise kuupäevast (k.a punktides 1.5, 1.6 ja 2.2 kirjeldatud juhtudel).

4.2.    Asendusmängija määramisel kantakse võidetud rahasumma ja/või osalemishüvitis üle alati ja ainult selle mängija arvelduskontole, kes on ostnud TV-märkidega pileti ja registreerunud klienditeeninduses.

4.3.    Eesti Loto ei võta endale vastutust salvestusel osalenute omavaheliste kokkulepete kehtivuse või nendevaheliste arvelduste toimumise või mittetoimumise eest.

5.    Reeglite täpsustused
5.1.    Loosimise ja stuudiomänguga seotud tulemused on lõplikud ja ei kuulu hilisemale vaidlustamisele. Salvestuse jooksul tekkinud erimeelsusi käsitletakse komisjoni poolt salvestuse päeval kohapeal, komisjoni otsus on lõplik.

5.2.    Eesti Lotol on õigus stuudiomäng ära jätta. Sellisel juhul makstakse vastavasse stuudiomängu loositud kaptenitele kummalegi kompensatsiooniks 750 eurot.

5.3.    Eesti Lotol on vajaduse korral õigus vähendada stuudiomängu kutsutud võistkondade suurust (liikmete arvu), teavitades sellest kapteneid hiljemalt üks nädal enne salvestust.
 

Bingo loto lühikirjeldus

Bingo loto on eriti põnev ja lihtne mäng, sest võidunumbrid loositakse välja telesaates.

Mängimiseks tuleb lihtsalt osta pilet ja vaadata kolmapäeva õhtul saadet "Suur lotokolmapäev" ja märkida oma piletil kõik ruudud, mille number langeb kokku väljaloositud numbritega.

Loosimise päeval lõpeb Bingo loto piletite müük selleks loosimiseks kell 18.00.

Loosimine toimub viies mänguosas:
1. Keskruudumäng: selle mängu võitjad on need, kelle esimene loositud number vahemikus 31-45 (s.o N pall) on mängukombinatsiooni keskmine number.
2. Nurkademäng: loositakse 33 numbrit ja selle mängu võitjad on need mängijad, kes said täis 4 nurgaruutu.
3. Diagonaalidemäng: loositakse järgmised 5 numbrit ja selle mängu võitjateks on mängijad, kes said 38 numbri loosimise käigus täis ruudustiku mõlemad diagonaalid.
4. Täismäng: selles mänguosas võidavad need, kes said täis kõik ruudud ehk täismängu.
5. Üks-puudu-mäng: selle mängu võitjad on need, kellel jääb peale täismängu / jackpot’i välja loosimist ruudustikus puudu üks ruut.

Kui saade jääb nägemata, saad oma piletit kontrollida ka internetis ja lototerminaliga varustatud müügipunktides. Samuti on nii Eesti Loto kui ka TV3 kodulehel telesaate järelvaatamise võimalus.

Kui ostad reedest pühapäevani vähemalt kahe mänguväljaga pileti, ja leiad piletilt TV-märgi, võid pääseda telesaatesse. Selleks pead end registreerima telefonil 650 2030, öeldes oma nime, telefoninumbri, TV-märgiga pileti numbri ja isikukoodi. Registreeruda tuleb kohe peale pileti ostmist reedest pühapäevani vahemikus kell 8.00-21.00 või ostmisele järgneval esmaspäeval kuni kella 14.00-ni. Registreeruda saab ka e-posti vahendusel klienditugi@eestiloto.ee.
Igal esmaspäeval loositakse kõigi tähtajaks registreerunud mängijate hulgast välja 10 stuudiomängu kandidaati. Eesti Loto võtab vastavalt väljaloosimise järjekorrale stuudiomängu kandidaatidega ühendust, et selgitada välja kaks stuudiomängu kaptenit.

TV-märgid piletil annavad võimaluse registreeruda ainult ühe korra. Piletiga, mis on Bingo loto loosimisel juba osalenud, kandideerida ei saa.

Tõenäosus võita Bingo loto keskruudu mängu võit on 1:15.
Tõenäosus võita Bingo loto nurkademängu võit on 1:30.
Tõenäosus võita Bingo loto diagonaalidemängu võit on 1:770.
Tõenäosus võita Bingo loto üks-puudu-mängu võit on 1:6700.
Tõenäosus võita Bingo loto jackpot on 1:1,7 mln.*

* Kõik tõenäosused kehtivad tingimusel, et ostetud on üks kombinatsioon ning et välja on loositud 48 palli.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt